2021-03-19

Molitva

Molitva je najjača pozitivna energija u kojoj se direktno vežemo s Bogom. U molitvi se potpuno prepuštamo Božjoj volji. U pravoj, dubokoj molitvi dobivamo smjernice od Boga na koji način trebamo živjeti. Uz vjerovanje u moć molitve sve je moguće i sve je ostvarivo. Ukoliko u nama nema duboke poniznosti, vjere i prepuštanja Božjoj volji nema niti povezanosti s Bogom, nema života u ljubavi i nema života u istini. Tek kad ljudi shvate što je to duboka, istinska molitva mogu krenuti ispravnim putem, jer tada dobivaju Božje vodstvo, osjećaju ga u sebi cijelo vrijeme, jer cijeli naš život je molitva.
2021-03-12

Slabe osobe

Slabe osobe su one koje se ne žele suočiti sa svojim životom i voditi ga nego puštaju da život prolazi kraj njih. Razlog zbog kojeg nastaju takve osobe može biti dvojaki. Prvi razlog je da su rođeni s takvim karakterom te u ovom životu moraju naučiti kako se pokrenuti i uzeti svoj život u svoje ruke. Drugi razlog je da su bili uvijek aktivni i željni inicijative, ali su stjecajem okolnosti, situacija i odgojem u roditeljskom domu izgubili svaku želju za aktivnim sudjelovanjem u svojem životu.