2022-12-09

Samo-osuđivanje

Mnogo ljudi nije sigurno u sebe, svoje stavove i svoje postupke. Često puta, ukoliko im nešto ne uspije, kritiziraju sebe. Što se više kritiziraju to se češće događaju situacije u kojima imaju malo uspjeha ili su potpuno promašene. To kritiziranje je samoosuđivanje sebe. Na takav način si govore da nisu dovoljno dobri, da nisu dovoljno vrijedni i da ne zaslužuju uspjeh.
2022-11-25

Samo-ograničavanje

Ljudi se samo-ograničavaju zbog straha. Taj strah je nastao zbog loših odnosa roditelja prema djetetu. Roditelj ne shvaća koliko njegove riječi utječu na djetetov život i njegovo poimanje stvarnosti i istine. Da roditelj zna kako svaku njegovu riječ dijete upija u sebe i prema njima gradi odnos prema sebi i životu koji kasnije kad odraste definira njegove stavove, način odlučivanja i način ponašanja, jako bi pazio na svoje ponašanje, odnos i riječi koje upućuje svojem djetetu.