Arhiva

2021-01-15

Popularnost

Danas je pojam popularnost jako nezdrava pojava u društvu. Zbog toga što se na popularnost gleda na iskrivljen način velik dio ljudi želi biti popularan. Ta želja počinje još u dječjem vrtiću gdje djeca bombardirana medijima smatraju da jedino sve mogu dobiti u životu ako su popularni. Počinju se prenemagati i zahtijevati stvari koje ih mogu učiniti popularnim, a vidjeli su na televiziji, laptopima ili mobitelima. Jedan dio tako nezdravog odnosa prema životu potenciraju i roditelji odobravajući i udovoljavajući željama djece u pretjeranoj količini.
2020-12-18

Biti prisutan

Danas je malo tko prisutan u svojem vlastitom životu, a još manje u tuđim životima. Biti prisutan u svojem životu znači voditi svoj život, shvaćati što se događa u njemu i zašto je to tako. Osim toga imati cilj, jer jedino kada imamo cilj možemo voditi i usmjeravati svoj život. Ljudi koji nemaju cilj ne znaju što se događa s njihovim životom, zašto se to događa i da je takav stav moguće promijeniti. Tako se ponašaju ljudi koji su uvjereni da nemaju vlast nad svojim životom i koji vjeruju da su drugi ti koji oblikuju njihov život. Oni ne razumiju pouku „svatko je kovač svoje sreće“ niti pouku „kako siješ tako ćeš i žeti“. Nitko ih nije učio da svojim mislima, potrebama i željama oblikuju svoj život. Nitko im nije rekao da moraju biti prisutni u svojem životu, jer ga jedino na takav način mogu mijenjati.