Arhiva

2021-01-22

Telepatija

Telepatija je pojava prirođena svim ljudima. Telepatija znači osjećati na daljinu. S obzirom da je sve energija, ljudi, biljke, životinje, sve živo i neživo, svi smo objedinjeni u jednoj apsolutnoj energiji. To je razlog zašto jedni druge možemo osjećati. Neki više, a neki manje. Oni koji su više povezani sa svojim srcem, znači više su povezani sa svojom intuicijom oni više osjećaju i bolje mogu komunicirati na daljinu od onih koji to nisu.
2021-01-15

Popularnost

Danas je pojam popularnost jako nezdrava pojava u društvu. Zbog toga što se na popularnost gleda na iskrivljen način velik dio ljudi želi biti popularan. Ta želja počinje još u dječjem vrtiću gdje djeca bombardirana medijima smatraju da jedino sve mogu dobiti u životu ako su popularni. Počinju se prenemagati i zahtijevati stvari koje ih mogu učiniti popularnim, a vidjeli su na televiziji, laptopima ili mobitelima. Jedan dio tako nezdravog odnosa prema životu potenciraju i roditelji odobravajući i udovoljavajući željama djece u pretjeranoj količini.