Arhiva

2020-12-18

Biti prisutan

Danas je malo tko prisutan u svojem vlastitom životu, a još manje u tuđim životima. Biti prisutan u svojem životu znači voditi svoj život, shvaćati što se događa u njemu i zašto je to tako. Osim toga imati cilj, jer jedino kada imamo cilj možemo voditi i usmjeravati svoj život. Ljudi koji nemaju cilj ne znaju što se događa s njihovim životom, zašto se to događa i da je takav stav moguće promijeniti. Tako se ponašaju ljudi koji su uvjereni da nemaju vlast nad svojim životom i koji vjeruju da su drugi ti koji oblikuju njihov život. Oni ne razumiju pouku „svatko je kovač svoje sreće“ niti pouku „kako siješ tako ćeš i žeti“. Nitko ih nije učio da svojim mislima, potrebama i željama oblikuju svoj život. Nitko im nije rekao da moraju biti prisutni u svojem životu, jer ga jedino na takav način mogu mijenjati.
2020-12-11

Primjećivanje

U današnje vrijeme jako malo ljudi primjećuje što se događa oko njih. Ljudi su sve manje pažljivi i sve manje pravovremeno reagiraju na promjene oko njih. Djecu od malena treba učiti da primjećuju, jer će im to pomoći da iziđu iz nekih problema i situacija lakše, brže i bez posljedica.