Arhiva

2022-10-14

Ponos

Način na koji osoba pokazuje svoj ponos, pokazuje na kojem je stupnju duhovnog razvoja. Osobe koje su na nižem stupnju duhovnog razvoja, otvoreno pokazuju svoj ponos. Njihov ponos povezan je s njihovim egom. Što je ego jači, jače izražavaju ponos. Kod takvih osoba ponos se izražava njihovim hvaljenjem samog sebe, njihovim uzdizanjem samog sebe iznad drugih.
2022-09-30

Školstvo

Školovanje bi trebalo biti omogućeno svima bez obzira kakvog su imovinskog stanja, spola ili boje kože. U školama ne samo da bi djecu trebalo obrazovati, nego kroz interakciju s vršnjacima i nastavnicima omogućiti savladavanje društvenih normi, socijalizaciju, prihvaćanje hijerarhijske strukture, učenju poštovanja, pozitivnog načina rješavanja sukoba, etike i prihvaćanja različitosti.