Arhiva

2022-05-06

Robotika

Robotika je interdisciplinarno znanstveno područje koje se bavi projektiranjem, konstruiranjem, upravljanjem i primjenom robota. Zasniva se na mehanici (strojarstvu), elektrotehnici i informatici, odnosno disciplini mehatronici koja se razvila iz njihove povezanosti. Danas se robotika razvija i koristi u mnogim područjima današnjeg društva. Cilj joj je olakšati teške poslove, ubrzati procese, pomoći pri obavljanju mnogih aktivnosti.
2022-04-22

CERN

CERN – Europsko vijeće za nuklearna istraživanja osnovan 1954. godine. CERN je najveći znanstveni laboratorij na svijetu. Najvažniji su instrumenti u CERN-u akceleratori i detektori čestica. U akceleratorima se čestice ubrzavaju gotovo do brzine svjetlosti (oko 300.000 km/s) i usmjeravaju da se sudaraju. Promatranjem sudara s pomoću detektora dobivaju se podaci o međudjelovanju čestica.